Wilt u ook een lagere restschuld ?

Wilt u ook een lagere restschuld ?

Dreigt er voor u een restschuld ?

 

Crisiscoach onderhandelt met uw bank over de hoogte en het te betalen rentepercentage.

In veel gevallen komen wij tot een aanmerkelijk lagere restschuld dan door de bank vastgesteld. 

 

Bel ons !

Wanneer u problemen heeft om aan uw hypotheek-verplichtingen te voldoen kan Crisiscoach in de onderhandelingen met uw bank veel betekenen. Betalingstermijnen kunnen worden opgerekt en bij een door verkoop ontstane restschuld wil de bank in veel gevallen een flink deel voor zijn rekening nemen. Banken hebben jarenlang niet aan hun zorgplicht voldaan en komen nu met het opgeheven vingertje. Wij helpen U !