Administratie- en Incassokosten vaak onterecht

Administratie-  en Incassokosten vaak onterecht

Veel bedrijven en organisaties brengen onterecht administratie , incasso en onevenredige deurwaarderskosten in rekening.

 

Wist u dat dit in veel gevallen alle wettelijke grond mist en u deze kosten NIET hoeft te betalen!

 

Kosten die niet in verhouding staan tot de oorspronkelijke vordering  hoeft u zoiezo niet te betalen.

Rechter verbiedt recent administratiekosten boete , is recent helaas in hoger beroep teruggedraaid. 

Zeker als deze kosten niet in verhouding staan tot de oorspronkelijke openstaande schuld , hoeft u deze kosten niet te betalen !

 

CrisisCoach regelt dit voor u, neem snel contact met ons op !

 

Als voorbeeld, zelfs de overheid probeert u op onrechtmatige wijze geld afhandig te maken ;

 

Rechter verbiedt recent administratiekosten boete !

 

Mensen die een straf krijgen, hoeven niet te betalen voor de uitvoering daarvan. "De wetgever heeft nu voor de sanctie geldboetes een uitzondering gemaakt op de grond dat die bijdrage bescheiden is en de incasso ervan niet veel kosten met zich meebrengt", aldus de rechtbank, die vindt dat een dergelijke uitzondering onterecht is.

 

Neem nu contact op met 068-7111266 of via info@crisiscoach.nl