Overige Artikelen

  Disclaimer

  Disclaimer

  De door CrisisCoach op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

   

  Kamer van Koophandel

  CrisisCoach is een handelsnaam van Capital Meets OpportunitiesCapital Meets Opportunities CMO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te AmsterdamInhoudDe door CrisisCoach verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

   

  Aansprakelijkheid

  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CrisisCoach kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. CrisisCoach en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. CrisisCoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CrisisCoach worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van CrisisCoach.

   

  Verantwoordelijkheid

  Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van CrisisCoach omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.